Bánh Tráng Trộn 38 - Hàng Trống
Ẩm thực item created by duli, 9/9/15
 1. antran.neu
  antran.neu - 8/9/15 đánh giá
  4.00
  "Bánh Tráng Trộn 38 - Hàng Trống"
  Ngon như bánh tráng trộn, cay cay ngon ngon thèm quá cơ :((((
 2. antran.neu
  antran.neu - 8/9/15 đánh giá
  4.00
  "Bánh Tráng Trộn 38 - Hàng Trống"
  Ngon như bánh tráng trộn, cay cay ngon ngon thèm quá cơ :((((
 3. antran.neu
  antran.neu - 8/9/15 đánh giá
  4.00
  "Bánh Tráng Trộn 38 - Hàng Trống"
  Ngon như bánh tráng trộn, cay cay ngon ngon thèm quá cơ :((((
 4. lubchngc
  lubchngc - 1/1/70 đánh giá
  4.00
  "Bánh Tráng Trộn 38 - Hàng Trống"
  Bình thường mình vẫn thích ăn ở hàng cô toàn hoặc Hàng Tre. Hôm nay mới ăn thử ở đây lần đầu. Ấn tượng là được cực kì nhiều, hơn hẳn nơi khác. Vị thì có thể thích hoặc không tuỳ người vì trộn kiểu này không dễ ăn như kiểu trộn ướt ở hàng cô Toàn. Nhưng với mình thì khá ngon. Có thể thử là bánh tráng bơ và bánh tráng cuốn. 20k 1 suất
 5. acethefirely
  acethefirely - 1/1/70 đánh giá
  3.00
  "Ăn được"
  Giá cả bình thường lại ăn no nên khi nào buồn mồm toàn ghé qua mua 1,2 hộp về nhấm hiếm khi ăn tại chỗ (///v\\) Anh ny giới thiệu cho nên cũng năng ăn lắm ~ toàn đớp trước khi chụp
 6. lubchngc
  lubchngc - 1/1/70 đánh giá
  4.00
  "Bánh Tráng Trộn 38 - Hàng Trống"
  Bình thường mình vẫn thích ăn ở hàng cô toàn hoặc Hàng Tre. Hôm nay mới ăn thử ở đây lần đầu. Ấn tượng là được cực kì nhiều, hơn hẳn nơi khác. Vị thì có thể thích hoặc không tuỳ người vì trộn kiểu này không dễ ăn như kiểu trộn ướt ở hàng cô Toàn. Nhưng với mình thì khá ngon. Có thể thử là bánh tráng bơ và bánh tráng cuốn. 20k 1 suất
 7. acethefirely
  acethefirely - 1/1/70 đánh giá
  3.00
  "Ăn được"
  Giá cả bình thường lại ăn no nên khi nào buồn mồm toàn ghé qua mua 1,2 hộp về nhấm hiếm khi ăn tại chỗ (///v\\) Anh ny giới thiệu cho nên cũng năng ăn lắm ~ toàn đớp trước khi chụp
 8. lubchngc
  lubchngc - 1/1/70 đánh giá
  4.00
  "Bánh Tráng Trộn 38 - Hàng Trống"
  Bình thường mình vẫn thích ăn ở hàng cô toàn hoặc Hàng Tre. Hôm nay mới ăn thử ở đây lần đầu. Ấn tượng là được cực kì nhiều, hơn hẳn nơi khác. Vị thì có thể thích hoặc không tuỳ người vì trộn kiểu này không dễ ăn như kiểu trộn ướt ở hàng cô Toàn. Nhưng với mình thì khá ngon. Có thể thử là bánh tráng bơ và bánh tráng cuốn. 20k 1 suất
 9. acethefirely
  acethefirely - 1/1/70 đánh giá
  3.00
  "Ăn được"
  Giá cả bình thường lại ăn no nên khi nào buồn mồm toàn ghé qua mua 1,2 hộp về nhấm hiếm khi ăn tại chỗ (///v\\) Anh ny giới thiệu cho nên cũng năng ăn lắm ~ toàn đớp trước khi chụp