Chùa Linh Phước
8.5
Không gian
7.7
Phục vụ
0
Bình luận
120 Tự Phước, Trại Mát, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
08:00 AM - 05:00 PM
1,842

Giới thiệu

Thông tin & Bản đồ

Xem bản đồ lớn
Vị trí khu vực
Hướng dẫn đường

Bình luận

0 bình luận đã chia sẻ
0
tuyệt vời
0
khá tốt
0
trung bình
0
kém
0
tệ
0 điểm
-

Thông tin khác