Chùa Viên Giác
0
Bình luận
193 Bùi Thị Xuân, P.1, Tân Bình, Hồ Chí Minh
1,439

Giới thiệu

Chùa thuộc hệ phái Bắc tông do Hòa thượng Thích Hồng Tịnh khai sáng vào năm 1955. Bấy giờ, ngài chỉ cất một am nhỏ để tu hành, gọi là chùa Độc Giác. Sau đó, ngài đã cho xây chùa kiên cố hơn, đổi tên là chùa Viên Giác. Năm 1976, Thượng tọa Thích Minh Phát về trụ trì chùa. Chùa được trùng tu năm 1992. Do sức khỏe Thượng tọa ngày càng yếu, nên năm 1996, chùa thỉnh thầy Thích Lệ Trang về trụ trì.

Thông tin & Bản đồ

Xem bản đồ lớn
Vị trí khu vực
Hướng dẫn đường

Bình luận

0 bình luận đã chia sẻ
0
tuyệt vời
0
khá tốt
0
trung bình
0
kém
0
tệ
0 điểm
-

Thông tin khác