Khu di tích Gò Tháp
0
Bình luận
Gò Tháp, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp
2,030

Giới thiệu

Khu di tích Gò Tháp là Khu di tích lịch sử văn hóa khảo cổ cấp quốc gia đặc biệt, nơi lưu giữ những di chỉ của nền văn hoá Óc Eo cổ đại đã tồn tại hơn 1500 năm. Quần thể Khu di tích gồm 5 di tích tiêu biểu như: Nền Tháp mười tầng, Tháp mười Cổ tự, Mộ và đền thờ 2 vị anh hùng dân tộc Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều, Gò Minh Sư và Miếu bà Chúa Xứ.

Thông tin & Bản đồ

Xem bản đồ lớn
Vị trí khu vực
Hướng dẫn đường

Bình luận

0 bình luận đã chia sẻ
0
tuyệt vời
0
khá tốt
0
trung bình
0
kém
0
tệ
0 điểm
-

Thông tin khác