Điểm thưởng dành cho Trúc Uyên

 1. 20
  Thưởng vào: 6/10/18

  Sinh nhật thành viên

 2. 10
  Thưởng vào: 15/11/15

  Đăng ký

 3. 1
  Thưởng vào: 30/10/15

  Đăng nhập