Điểm thưởng dành cho mythientran

 1. 20
  Thưởng vào: 15/5/17

  Sinh nhật thành viên

 2. 1
  Thưởng vào: 21/7/16

  Đăng nhập

 3. 10
  Thưởng vào: 21/7/16

  Đăng ký