Điểm thưởng dành cho Trâm Anh

 1. 20
  Thưởng vào: 10/5/17

  Sinh nhật thành viên

 2. 10
  Thưởng vào: 15/11/15

  Đăng ký

 3. 1
  Thưởng vào: 7/11/15

  Đăng nhập